Company Security Officer (CSO) - ISPS

Kurset er for personell som er utpekt til å utføre pliktene og ansvaret til en Company Security Officer (CSO)
Kurset er for personell som er utpekt til å utføre pliktene og ansvaret til en Company Security Officer (CSO)
  • NOK 9300

Dette kurset er i henhold til paragraf 2.1.7 (og paragraf 11) i ISPS-koden, del A. Innholdet og læringsmålene er basert på MSC/Circ.1154, "Kunnskap, forståelse og ferdighet for selskapets sikkerhetsansvarlige". 


Språk

Innholdet i kurset er på engelsk.


Målgruppe

Personell som er involvert innen sikkerhet i rederier. Først av alt, selskapets sikkerhetsansvarlige (Company Security Officer - CSO), men dette er også viktig kompetanse for kvalitetsledere, operasjonsledere, nautiske og tekniske sjefer, interne revisorer og kapteiner.


Innhold

  • Utvikle, vedlikeholde og overvåke implementeringen av en skipssikkerhetsplan
  • Sørge for at sikkerhetsutstyr og -system betjenes riktig
  • Vurder sikkerhet, risiko, trusler og sårbarhet
  • Sørge for at passende sikkerhetstiltak er implementert og vedlikeholdt
  • Oppmuntre til sikkerhetsbevissthet og årvåkenhet

 

Kurset gjennomføres som ren e-læring som du kan ta når og hvor det passer deg best. Etter bestått eksamen vil ditt digitale sertifikat bli tilgjengelig for nedlasting på din profil.


Krav til forkunnskap

Ingen