Brannledelse oppdatering STCW A-VI/3

  • NOK 3270

Kurset er utviklet i henhold til STCW tabell A-VI/3


Målgruppe

For personell i brannlag.


Innhold

Lede brannslokkingsoperasjoner om bord på skip

Organisere og lære opp brannlag og utarbeidelse av beredskapsplaner

Inspisere og vedlikeholde anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking