Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH) for arbeidstakere på skip

Dette e-læringskurset i Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse (ASH) dekker kravene definert av Sjøfartsdirektoratet og tilsvarer 40-timers klasseromskurs.
Dette e-læringskurset i Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse (ASH) dekker kravene definert av Sjøfartsdirektoratet og tilsvarer 40-timers klasseromskurs.
  • NOK 3025

Målgruppe

Verneombud/hovedverneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (skipsfører, maskinsjef, stuert, sikkerhetsoffiser)


Innhold

• Kapittel 1. HMS og regelverk for arbeidstakere på skip

• Kapittel 2. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

• Kapittel 3. Verne- og miljøarbeid på skip

• Kapittel 4. Personlig verneutstyr

• Kapittel 5. Fysisk arbeidsmiljø og personlig sikkerhet

• Kapittel 6. Støy og vibrasjon

• Kapittel 7. Kjemikalier og biologiske faktorer

• Kapittel 8. Psykososialt arbeidsmiljø

• Kapittel 9. Fatigue, arbeids- og hviletid

• Avslutning, avsluttende test


Kurset er utviklet med tanke på å gjøre fagstoffet lettfattelig, spennende, interaktivt og lærerikt der tekst, bilder, interaktivitet og videoer/animasjoner sørger for god læring. Det er kapitteltester etter hvert kapittel slik at elevene får teste tilegnet kunnskap underveis i kurset.


Kurset avsluttes med en digital eksamen og kursbevis kan lastes ned etter at denne er bestått.


Krav til forkunnskap

Ingen