Ankerhåndtering og slep for lasteskip under 24 m i liten kystfart - e-læring

Kurset Ankerhåndtering og slep tilbys som e-læring og er laget på bakgrunn av faginnhold som er definert av Sjøfartsdirektoratet.
Kurset Ankerhåndtering og slep tilbys som e-læring og er laget på bakgrunn av faginnhold som er definert av Sjøfartsdirektoratet.
  • NOK 5930

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i henhold til § 14 i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.


Målgruppe

Skipsførere som utfører ankerhåndtering og slep på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.


Innhold

Krav og regelverk

Kjennskap til utstyr

Påførte krefter

Fartøyets begrensninger

Stabilitet


Krav til forkunnskap

Ingen


Fagstoffet blir presentert ved hjelp av tekst, bilder, videoer og animasjoner. Kurset er også interaktivt med oppgaver, kapitteltester og med en avsluttende eksamen.