Ankerhåndtering og slep for lasteskip under 24 m i liten kystfart - e-læring

  • NOK 5390

Ankerhåndtering og slep tilbys som e-læring og er laget på bakgrunn av faginnhold som er definert av Sjøfartsdirektoratet.


Målgruppe

Skipsførere som utfører ankerhåndtering og slep på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart


Innhold

Krav og regelverk

Kjennskap til utstyr

Påførte krefter

Fartøyets begrensninger

Stabilitet


Krav til forkunnskap

Ingen


Fagstoffet blir presentert ved hjelp av tekst, bilder, videoer og animasjoner. Kurset er også interaktivt med oppgaver, kapitteltester og med en avsluttende eksamen.