Ammoniakk som kjølemedium i fryseanlegg på fiskefartøy

Lær om ammoniakk i fryseanlegg om bord og hvordan besetningen kan behandle denne på en sikker måte. Fokus er virkemåte, utstyr, tiltak ved utslipp, førstehjelp m.m.
Lær om ammoniakk i fryseanlegg om bord og hvordan besetningen kan behandle denne på en sikker måte. Fokus er virkemåte, utstyr, tiltak ved utslipp, førstehjelp m.m.
  • NOK 3795

Kurset tilbys som e-læring og er utviklet i samarbeid med Teknotherm. Kurset tilbys både på norsk og engelsk.


Målgruppe

Besetningen om bord fiskefartøy som har fryseanlegg med ammoniakk som kjølemedium.

Innhold

Introduksjon

Grunnleggende informasjon om ammoniakk

Ammoniakk om bord

Utilsiktede utslipp

Avslutning, avsluttende test

Vi tilbyr også praktiske øvelser om bord i fartøy. Her øves det på forskjellige scenario i forbindelse med ammoniakklekkasje om bord der bl.a. sikkerhet, kommunikasjon, samhandling, verneutstyr og førstehjelp blir gjennomgått. 


Ta kontakt med post@ask-elearning.net for mer informasjon om øvelser.