Ammoniakk som kjølemedium i fryseanlegg på fiskefartøy

  • NOK 3450

Lær om ammoniakk i fryseanlegg om bord og hvordan besetningen kan behandle denne på en sikker måte. Fokus er virkemåte, utstyr, tiltak ved utslipp, førstehjelp m.m.


Målgruppe:

Besetningen om bord fiskefartøy som har fryseanlegg med ammoniakk som kjølemedium.

Beskrivelse: Dette kurset tilbys som e-læring. Formålet med kurset er at besetningen om bord fiskefartøy skal få en generell innføring i ammoniakk og hvordan de kan forholde seg til den på en god og sikker måte. Slik vil de være godt forberedt ved et eventuelt uhell i forbindelse med ammoniakk og kjenner til hva som er riktig handlemåte.

Innhold:

Introduksjon

Grunnleggende informasjon om ammoniakk

Ammoniakk om bord

Utilsiktede utslipp

Avslutning, avsluttende test

Dette kurset tilbys som e-læring og er utviklet i samarbeid med Teknotherm. 

Vi tilbyr også praktiske øvelser om bord i fartøy. Her øves det på forskjellige scenario i forbindelse med ammoniakklekkasje om bord der bl.a. sikkerhet, kommunikasjon, samhandling, verneutstyr og førstehjelp blir gjennomgått. 

Er fartøyet forsikret i Granne (tidl. Møretrygd) vil de dekke kostnadene for øvelsesdagen om bord og man får rabatt på e-læringskurset.

Vi tilbyr kurset på norsk og engelsk.

Ta kontakt med post@ask-elearning.net for mer informasjon om øvelser.