Ønsker du å styrke din eller din bedrifts nettsikkerhet?

Norge regnes for å være et av verdens mest digitaliserte land og med stadig flere enheter som kobles til internett, øker risikoen for digitale angrep. Derfor burde nettsikkerhet alltid være i fokus når man bruker digitale plattformer.

Ved å gjennomføre kurs i Cyber Security Awareness kan du sørge for gode rutiner som bidrar til å forebygge risikoen for slike angrep. Vårt kurs tar for seg de digitale truslene en møter når man bruker internett, risikoer ved sikkerhetsbrudd og hvordan man unngår disse. På denne måten kan du sørge for at både ditt eget, og din arbeidsgivers nettverk, er mest mulig sikkert.

Dette kurset er for alle som bruker internett. Ved bestått kurs utstedes kursbevis.

Foto: Markus Spiske / Unsplash

Ønsker du å ta dette kurset på engelsk?

Klikk her for å finne kurset på engelsk.