Vet du hvilke farer som venter ved bruk av internett?

Nettsikkerhet er av økende viktighet for maritime næringer. Teknologiske utviklinger skjer raskere enn før, noe som medfører nye trusler mot selskaper og rederier. Ta kurs i Maritime Cyber Security Awareness for å sørge for en sikker drift!

Ved å gjennomføre kurset i Maritime Cyber Security Awareness lærer en om hvilke trusler nettverkene står ovenfor, farene ved eventuelle sikkerhetsbrudd og hvordan unngå de, samt hvilken effekt disse bruddene kan ha på både selskapets og egen nettsikkerhet. Gi deg og dine ansatte kunnskapen som trengs for å holde nettverket sikkert!

Dette kurset er basert på IMOs krav om implementering av prosedyrer for håndtering av cyberrisiko i selskapenes sikkerhetsstyringssystem (paragraf 1.2.2. i ISM-koden).

Kurset er for alt personell knyttet til organisasjoner som er underlagt IMO-forskrifter. Ved bestått kurs utstedes kursbevis.

Ønsker du å ta dette kurset på engelsk?

Klikk her for å kjøpe kurset.

ritime cyber security awareness
Foto: Philipp Katzenberger / Unsplash