Dekksoffiser klasse 6, D6 - praktisk prøve

Praktisk prøve, D6

Description

Gjennomføring av praktisk prøve i forbindelse med søknad om Kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6 D6.