2-1%20hero.jpg

Redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB STCW A-VI/2-1, oppdatering "30 mnd gyldighet - midlertidig pga Covid"

E-læringskurset er teoridelen til Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB oppdatering STCW A-VI/2-1. Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr2,600.00 excl. MVA

Description

Målgruppe:

Førere av redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB.

Innhold:
Ta kommandoen over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting
Betjene motor på redningsfarkost
Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet
Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler

Krav til forkunnskap:
Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB-båt STCW tabell A-VI/2-1

Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kompetansen er utløpt må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer eller redningsfarkost og mannoverbord-båt.

Gyldighet på kurs:
30 måneder. Innen kursbeviset utløper må vedkommende ta et fullverdig oppdateringskurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.