sikkerhetsoppl%C3%A6ring%20for%20fiskere%20oppdatering%20hero.jpg

Sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering STCW - F "30 mnd gyldighet - midlertidig pga Covid"

E-læringskurset er teoridelen til Sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering STCW - F. Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr2,500.00 excl. MVA

Description

Målgruppe:
Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.

Innhold:
Sjøredning
Brannvern og røykdykking
Grunnleggende førstehjelp
Personlig sikkerhet

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for fiskere STCW – F eller tidligere.
Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset er utgått, må du kunne dokumentere minimum 12 måneder fartstid siste 5 år. Mangler du denne fartstiden må du ta grunnkurs på nytt.

Gyldighet på kurs:
30 måneder. Innen kursbeviset utløper må vedkommende ta et fullverdig oppdateringskurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.