Ankerh%C3%A5ndtering%20HERO.jpg

Ankerhåndtering og slep for lasteskip under 24 m i liten kystfart - e-læring

Kurset i ankerhåndtering og slep tilbys som e-læring og er laget på bakgrunn av faginnhold som er definert av Sjøfartsdirektoratet

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr5,390.00 excl. MVA

Description

Målgruppe:
Skipsførere som utfører ankerhåndtering og slep på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart

Innhold:
Krav og regelverk
Kjennskap til utstyr
Påførte krefter
Fartøyets begrensninger
Stabilitet

Krav til forkunnskap:
Ingen

Fagstoffet blir presentert ved hjelp av tekst, bilder, videoer og animasjoner. Kurset er også interaktivt med oppgaver, kapitteltester og med en avsluttende eksamen.