Arlo%20Hero%20Image%20gsk%20oppdatering%2050prosent.jpg

Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 "30 mnd gyldighet - midlertidig pga Covid"

Dette e-læringskurset er teoridelen til Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr2,500.00 excl. MVA

Description

Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Målgruppe
Alle sjøfolk unntatt offiserer.

Innhold
Sjøredning
Brannvern og røykdykking
Grunnleggende førstehjelp
Personlig sikkerhet

Krav til forkunnskap
Grunnleggende Sikkerhetsopplæring STCW.
Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset er utgått, må du kunne dokumentere minimum 12 måneder fartstid siste 5 år. Mangler du denne fartstiden må du ta grunnkurs på nytt.

Gyldighet på kurs
30 måneder. Innen kursbeviset utløper må vedkommende ta et fullverdig oppdateringskurs. Denne nye ordningen er ment som en midlertidig løsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.