videreg%C3%A5ende%20sikk.%20oppl.%20oppgradering%20for%20maskinfoffiserer%20hero.jpg

Oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid STCW (66 t.)

Kurs for maskinoffiserer med utgått kompetansesertifikat og som ikke innehar minimum 12 måneder fartstid siste 5 år.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr15,400.00 excl. MVA

Description

Målgruppe:

Maskinoffiserer som ikke opprettholder krav til fartstid (minimum 12 måneder aktiv fartstid siste fem år).

Innhold:
Deler av Grunnleggende sikkerhetsopplæring
A-VI/2-1 Redningsfarkoster
A-VI/3 Brannledelse
A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Videregående sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2