Brannledelse%20oppdatering%20HERO.jpg

Brannledelse oppdatering STCW A-VI/3

Description

Kurset er utviklet i henhold til STCW tabell A-VI/3 og er 

Målgruppe:
For personell i brannlag.

Innhold:
Lede brannslokkingsoperasjoner om bord på skip
Organisere og lære opp brannlag og utarbeidelse av beredskapsplaner
Inspisere og vedlikeholde anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking