Oppfriskningskurs%20d6%20hero.jpg

Oppfriskningskurs teori dekksoffiser klasse 6, D6 for praktisk prøve

Digitalt oppfriskningskurs for personer som skal gjennomføre praktisk prøve for å søke ut kompetansesertifikat dekksoffiser kl. 6.

Complete online at your own pace (Self-paced)

 • kr7,590.00 excl. MVA

Description

Målgruppe:
De som skal gjennomføre praktisk prøve for å få utstedt kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6). Gjelder for de som kan benytte seg av overgangsordningen frem til 31. desember 2023.

Viktig informasjon:
Emnene i oppfriskningskurset er relatert til oppgavene deltakeren skal vurderes i ved gjennomføring av den praktiske prøven (se oversikt under). Om det er lenge siden en har oppdatert kunnskapen i følgende emner bør en vurdere å gjennomføre dette oppfriskningskurset.

Kurset inneholder grunnleggende ferdigheter i:

 • GPS
 • Elektroniske kart
 • Radar
 •  Øvrige navigasjonsinstrumenter
  • Elektronisk kompass
  • AIS
  • Ekkolodd
 • Autopilot
 • Sjøklart skip

En fullstendig oversikt over hva praktisk prøve innbefatter, finnes her.  Man kan også ta kontakt med oss på post@ask-elearning.net for ytterligere informasjon. 

Krav til forkunnskap:
Disse punktene må være klarert før praktisk prøve gjennomføres:

Enten

 • Fartstid - Dokumentert minst 5 års arbeidserfaring på skip med største lengde 8 meter eller mer, i fartsområde liten kystfart etter 1. januar 2015

eller

 • Fiskeskippersertifikat klasse C eller D5L (under 12 mnd. fartstid)
 • Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege
 • Radiosertifikat, Minimum SRC (Short Range Certificate, VHF)
 • Minimum godkjent sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip

 For Dekksoffiser klasse 6-kurs for de uten arbeidserfaring, klikk her.