ASH%20Hero%20image.jpg

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH) for arbeidstakere på skip

Dette e-læringskurset i Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Helse (ASH) dekker kravene definert av Sjøfartsdirektoratet og tilsvarer 40-timers klasseromskurs.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr2,750.00 excl. MVA

Description

Målgruppe:
Verneombud/hovedverneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (skipsfører, maskinsjef, stuert, sikkerhetsoffiser).

Innhold:
HMS og regelverk for arbeidstakere på skip
Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Verne- og miljøarbeid på skip
Personlig verneutstyr
Fysisk arbeidsmiljø og personlig sikkerhet
Støy og vibrasjon
Kjemikalier og biologiske faktorer
Psykososialt arbeidsmiljø
Fatigue, arbeids- og hviletid

Kurset avsluttes med en digital eksamen. Når denne er bestått får eleven tilsendt kursbevis automatisk.