D6%20hero.jpg

Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6, D6

Opplæring av skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart. Gjennomført opplæring gir rett til å søke ut kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr33,900.00 excl. MVA

Description

Viktig informasjon:
Kurset består av en e-læringsdel og en praktisk del. E-læringsdelen inneholder fire kapitler, kapitteltester og en avsluttende test. Det er viktig å sette av god tid til å gjennomføre e-læringsdelen for å få kontroll over fagstoffet. 

Underveis i e-læringen blir det arrangert to obligatoriske digitale samlinger for å gå gjennom fagstoff, spørsmål og oppgaveløsning.

Når man har bestått e-læringsdelen, gjennomføres den praktiske delen og eksamen over 5 dager. Den praktiske delen kan enten gjennomføres på avtalt lokasjon med kundens arbeidsbåt, eller så tilbys den med vår samarbeidspartner Sikkerhetssenteret i Måløy (SIM) og gjennomføres i Måløy. 

Kursprisen inkluderer: e-læring, digitale samlinger, praktiske øvelser og praktisk prøve (eksl. eksamensavgift kr. 4.600,-).

Målgruppe:
Skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.

Innhold:
Navigasjon
Stabilitet
Operasjonell ledelse
Teknologi/motorlære
Praktiske øvelser
Praktisk prøve
Eksamen

Krav til forkunnskap:
Dekksoffiser klasse 6 (D6) kompetansesertifikat utstedes til den som er fylt 18 år, har gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip, innehar minimum Short Range Certificate (SRC/VHF) og godkjent sikkerhetsopplæring for mindre skip.  

Etter gjennomført utdanning må deltakeren ha enten 12 måneders fartstid eller godkjent praktisk prøve for å søke ut D6-sertifikat.

ASK eLearning tilbyr også VHF og sikkerhetskurs.