Verneombud%20land%20Hero.jpg

Verneombud Land

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombud Land dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i. Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr2,512.00 excl. MVA

Description

Målgruppe:

For verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Innhold:
Vernetjeneste, verneombud, arbeidstilsynet
Roller i arbeidsmiljøarbeid
Innledning til regelverket, lover og forskrifter
Arbeidsmiljøloven
Forskrifter
HMS begreper og lovverk
Arbeidsmiljø
Utfordringer i arbeidsmiljøet
Systematisk HMS Arbeid
Verneombudsarbeid i praksis
Kjemiske og fysiske miljøfaktorer