FSE Skip - Lav- og Høyspenning

Description

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp få øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

Målgruppe:
FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget om bord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere.

Innhold:
Ansvar og konsekvenser av strømskader
Planlegging
Adgang
Arbeid på frakoblet anlegg
Arbeid nær ved spenningssatte deler
Arbeid under spenning
Ulykkesberedskap og melderutiner
Verneutstyr og måleinstrumenter
Tilsyn og lovbestemmelser
Teoretisk førstehjelp, strømskader