FSE%20Hero.jpg

FSE Industri - Lavspenning

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr525.00 excl. MVA

Description

Målgruppe:

For personell i arbeid med lavspenningsanlegg.

Innhold:
Del 1 – FSE:
Forskriftenes gyldighet
Definisjoner
Ansvarsforhold
Planlegging
Arbeid på eller nær spenning satt anlegg
Arbeid på eller nær frakoblet anlegg
Strømgjennomgang
Sikkerhetsfilosofi
Beskyttelsestiltak
Krav til verneutstyr og instrukser
Forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning.

Del 2 – Førstehjelp - må gjennomføres ved kurssenter:
Hjerte- og lungeredning (HLR)