Farlig%20verkt%C3%B8y%20Hero.jpg

Farlig verktøy

Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. Kurset Farlig verktøy gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy som vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr420.00 excl. MVA

Description

Målgruppe:

For personell som trenger dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)

Innhold:
Oppbygging
Betjening
Brukeregenskaper
Bruksområder
Vedlikehold
Sikker bruk og sikkerhetsregler
Holdninger og motivasjon
Lover og forskrifter