Stillasbygger%20hero.jpg

Stillasbygger opptil 5 meter

Stillaskurset er et kvalitetssikret 7,5-timer langt teorikurs i stillasbygging ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2. I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 er alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr1,672.00 excl. MVA

Description

Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis. Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere 7,5 timer praktisk opplæring gjennomført med kompetent person.

Målgruppe:
Personell som skal arbeide med stillas 2-5 meter.

Innhold:
Planlegging for montering eller endring av stillaser
Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser
Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
Tillatte belastninger
Vindforankring
Kontroll av stillas
Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS)
Fallsikring og arbeid i høyden
Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
Godkjenninger og merking av stillas
Krav til prosedyrer

I krav til opplæring skal en dekke minimum 3 av følgende 7 typer stillas:
1. Rør og koblingsstillas (Obligatorisk)
2. Systemstillas (Obligatorisk)
3. Knektstillas (Valgfri)
4. Rullestillas (Valgfri)
5. Bukkestillas (Valgfri)
6. Trestillas (Valgfri)
7. Hengestillas (Valgfri)

Krav til forkunnskap:
Deltaker må dokumentere gjennomført fallsikringsopplæring før kursstart.