Fallsikring%20Hero.jpg

Fallsikring

Kurset inneholder krav til kompetanse for bruk av fallsikringsutstyr. Opplæringen skal gi kunnskap om og ferdigheter knyttet til krav om sikker bruk og betjening av fallsikringsutstyr. Bedriften skal sikre at det gis utstyrsspesifikk opplæring.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr1,672.00 excl. MVA

Description

Følgende forskrifter legges til grunn for opplæring og valg av fallsikringsutstyr:

• Utførelse av arbeid (best.nr. 703)
• Norsk olje og gass retningslinje 113
• SfS sin anbefaling om Fallsikring og Redning

Målgruppe:
Personell som skal bruke fallsikringsutstyr (fallsikringsseler, fangliner, støttebeltesystemer og fallblokker og tilhørende redningsutstyr) og skal ha dokumentert praktisk trening og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde.

Innhold:
Krav ved arbeid i høyden
Ansvar, lover og forskrifter
Risikovurdering
Kollektive og personlige vernetiltak
Fallende gjenstander
Fallsikring
Fallsikring forankringspunkt
Redning og evakueringsmetoder
Beredskapsplan og førstehjelp