Stillasbygger%20hero.jpg

Stillasbruker

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr664.00 excl. MVA

Description

Målgruppe:
Personell som skal arbeide i stillas.

Innhold:
Lover og forskrifter
Fallsikring, personsikring og kollektiv sikring
Forståelse for oppbygging, virkemåte og oppstilling
Førbrukskontroll og rutiner for avmelding av feil og mangler
Sikker bruk
Ulykker og farlige situasjoner
Brukerens kvalifikasjoner og ansvar