hero%20image%20fiskevelferd%20REP.jpg

Fiskevelferd - Repetisjon

Repetisjonskurs for de som jobber ved oppdrettsanlegg, på slakteri eller med transport av fisk.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr1,600.00 excl. MVA

Description

De som har tillatelse til å drive oppdrett har juridisk ansvar for at driften er forsvarlig med tanke på fiskehelse og fiskevelferd. Alle som jobber på oppdrettsanlegg, på slakteri og med transport av fisk skal blant annet kunne dokumentere at de har kompetanse innen fiskevelferd. Kurset skal oppdateres ved behov og minst hvert 5. år.

Målgruppe:
Personell som arbeider på oppdrettsanlegg, på slakteri og med transport av fisk.

Innhold:
Dyrevelferd og oppdrett
Velferdsbehov og måling
Individbaserte velferdsindikatorer
Gruppebaserte velferdsindikatorer
Miljøbaserte velferdsindikatorer