videreg%C3%A5ende%20sikk.%20oppl.%20oppdatering%20for%20dekksoffiserer%20hero.jpg

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer STCW A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2 "30 mnd gyldighet - pga Covid"

E-læringskurset er teoridelen til Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. Medisinsk behandling STCW A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2. Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Complete online at your own pace (Self-paced)

  • kr7,200.00 excl. MVA

Description

Målgruppe:
Skipsoffiserer, dekk.

Innhold:
Redningsfarkoster
Brannledelse
Medisinsk førstehjelp
Medisinsk behandling

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Videregående sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Gyldighet på kurs:
30 måneder. Innen kursbeviset utløper må vedkommende ta et fullverdig oppdateringskurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.