ASK eLearning AS utvikler digitale løsninger for fremtidsrettet undervisning gjennom skybaserte løsninger som innbefatter LMS, kursadministrasjonsprogram og integrasjoner (API’er) mot kunder, leverandører og offentlige etater.
Vi søker nå etter IKT-ansvarlig, utvikling og drift.

Fast ansettelse i 100 % stilling.
Arbeidssted er ved ASK Gruppen sitt hovedkontor i Larsgården, Ålesund.

Arbeidsområder
• Utvikling. etablering og drift av interne datasystem
• Service og oppfølging av eksisterende datasystem
• Deltakelse i nye prosjekter
• Utvikling, etablering, koordinering og drift av integrasjoner mot kunder, leverandører og offentlige etater.

Kvalifikasjoner
• Ønskelig med høyere utdanning og erfaring innen utvikling og drift av moderne IKT-systemer, inklusiv API’er
• Kunnskap innen moodle som er vårt LMS
• Gode fremstillingsegenskaper både på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
• Gode evner til å arbeide i team og med selvstendige oppgaver
• Lojalitet, initiativ, effektivitet, vilje og evne til utvikling er egenskaper vi setter høyt

Søknadsfrist
Så snart som mulig og senest innen 20. august 2021, med tiltredelse etter avtale.
Evt. spørsmål rettes til Thor Sætre 91812480 eller ts@ask-group.net
Søknad og CV sendes til ts@ask-group.net

Foto: Pixabay