Først ute med kurs og øvelser i ammoniakk brukt som kjølemedium om bord fiskefartøy

Denne uken gjennomførte vi øvelser om bord fiskefartøyet Atlantic Viking for å trene på simulert ammoniakklekkasje.

Dette er et helt nytt konsept vi testet ut for første gang sammen med Nye Giske Havfiske, som er en av pådriverne til at ASK eLearning tilbyr dette kurset. Bakgrunnen for selve tilbudet er blant annet at ansatte ønsker økt kunnskap rundt håndtering av ammoniakk. Vi har derfor i samarbeid med «Sikkerhetsforum for fiskebåter med ISM krav» utviklet et nettkurs og beredskapsøvelser med fokus på ammoniakklekkasje. Leverandør av fryseanlegg, Teknotherm, har også bidratt med faginnhold til nettkurset.

Bjørn Inge Furuli, operasjonssjef i Nye Giske Havfiske, synes at forebyggende tiltak alltid er positivt, og det er viktig at mannskapet er trygge på hvordan de skal håndtere ulike situasjoner om uhellet skulle oppstå. «Vi har kurset opp alle offiserer, fabrikksjefer/formenn, røykdykkere og maskinlærlinger og var nå først ute med å arrangere øvelse for begge skiftene på turskiftet den 9.mai.» Han anbefaler sterkt alle andre aktuelle aktører å ta kurset.

Før selve øvelsen gjennomførte mannskapet nettkurset med formål om å få en generell innføring i ammoniakk og hvordan de kan forholde seg til den på en god og sikker måte. Øvelsen om bord ble godt mottatt av mannskapet som etterpå hadde gode diskusjoner rundt ulike problemstillinger, forbedringstiltak og andre relevante tema ved ammoniakklekkasje.

Erlend Farstad fra forsikringsselskapet Granne var også til stede for å få med seg øvelsen. Granne er svært positive til forebyggende tiltak og oppfordrer andre fiskebåter som bruker ammoniakk som kjølemedium til å gjennomføre dette løpet. Fartøy som er forsikret gjennom Granne får sponset kostnaden forbundet med selve øvelsen om bord. I tillegg får man rabatt på nettkurset.

Foto: ASK eLearning