Ønsker du å få teksten i kurset opplest, kan dette gjøres automatisk i de fleste nettlesere. På grunn av begrensninger i noen funksjoner, anbefaler vi Google Chrome som nettleser. For å få tekstopplesning med denne nettleseren må du installere et tillegg, som enkelt gjøres ved å trykke her. Når dette tillegget er installert, kan du høyreklikke på teksten du ønsker opplest, og velge «Read aloud selected text». Om du skulle ha behov for å pause avspillingen eller justere innstillinger, vil du finne selve menyen for den automatiske tekstopplesningen i det originale vinduet (der du åpnet kurset). Om du ikke ser det, kan du klikke på tilleggs/utvidelsesikonet oppe i høyre hjørne (puslespillbrikke), og velge tillegget du installerte (Read aloud…).

Ønsker du likevel å bruke Microsoft Edge, har denne nettleseren innebygd opplesnings-funksjon. Høyreklikk på teksten og klikk «les høyt». Husk å være oppmerksom på at noen funksjoner i kurset kan fungere bedre i Google Chrome. Du kan enkelt logge deg på en annen nettleser og fortsette kurset der du sluttet av, om du har behov for å bytte nettleser. Merk at den automatiske tekstopplesingen til Microsoft Edge er i skrivende stund ikke like god på norsk som tillegget/utvidelsen til Google Chrome.