Nye endringer fra Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Fra 1.januar 2024 skal skipsførere på de fleste lasteskip med største lengde 8 meter eller mer ha nytt kompetansesertifikat; dekksoffiser klasse 6 eller høyere kompetansesertifikat. Du kan lese mer om denne endringen her. 

Det finnes flere måter å oppnå kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6) på. Vi har laget egne skreddersydde løp til sertifikatet, basert på ulike utgangspunkt. Uavhengig om du har fartstid eller ikke, finnes det et tilrettelagt opplæringsløp for deg.

Nedenfor ser du en figur som viser de forskjellige opplæringsløpene.

Hvis man skal være skipsfører på lasteskip med lengde under 24 meter som skal delta i ankerhåndtering, slep eller løfteoperasjoner er det også kommet andre tilleggskrav. Man trenger da fra 1.januar 2024 kurs i løfteoperasjoner og/eller ankerhåndtering og slep. Begge disse kursene blir tilgjengelige som e-læringskurs her på nettsiden.

D6 uten fartstid

D6-kurset består av en e-læringsdel og en praktisk del. E-læringsdelen inneholder fire kapitler, kapitteltester og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en oversikt over læringsutbytte. På denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset. Det er viktig å sette av god tid til å gjennomføre denne delen for å få god kontroll over fagstoffet.

Underveis i e-læringsdelen blir det arrangert obligatoriske digitale samlinger for å gå gjennom fagstoff, spørsmål og oppgaveløsning. Det er også fordelaktig at man skriver ned spørsmål til de obligatoriske samlingene. Om det skulle dukke opp spørsmål ellers tilbyr vi hjelp per telefon og e-post.  

Den praktiske delen av kurset (praktiske øvelser, eksamen og praktisk prøve) kan gjennomføres på to måter; på avtalt lokasjon med kundens arbeidsbåt eller med vår samarbeidspartner Sikkerhetssenteret i Måløy (SIM) og gjennomføres i Måløy. 

Kjøp kurset her

Kursinnhold: E-læring og praktisk prøve:

Type læring Hovedemner Delemner Tidsbruk*
E-læring Navigasjon • Navigasjon
• Navigasjonshjelpemidler
• Sjøveisregler og brovakthold
30 timer
Digital samling for gjennomgang,
opplæring, problemløsning og spørsmål
E-læring Stabilitet • Stabilitet
• Lastelære
8 timer
Digital samling for gjennomgang,
opplæring, problemløsning og spørsmål
E-læring Operasjonell ledelse • Lover, regler og forskrifter
• Internasjonale konvensjoner
3 timer
E-læring Teknologi/motorlære • Fremdriftsmaskineri
• Elektriske anlegg
• Tekniske installasjoner
4 timer
Øvelser Praktisk læring • Bruk av navigasjons-
hjelpemidler under seilas
• Klargjøring, manøvrering og sikker seilas
20 timer
(2 dager)
Eksamen Navigasjon
Stabilitet
Operasjonell ledelse
Teknologi/motorlære
16 timer
(2 dager)
Praktisk prøve Se neste tabell 2-3 timer

Merk: Support vil være tilgjengelig gjennom hele opplæringsløpet

Type læring Hovedemner Delemner
Praktisk prøve Navigasjonshjelpemidler • GPS
• Elektroniske kart
• Radar
• Elektronisk kompass
• AIS
• Ekkolodd
• Logg
• Autopilot
Praktisk prøve Sjøklart skip • Fartøybehandling, ankring og fortøyning
• Manøvrering, samvirking mellom ror og propell
• Føring av skip om dag/natt
Praktisk prøve Sjøveisregler • Føre skip sikkert både for seg selv og andre
Praktisk prøve Rutiner før avgang og etter ankomst • Sjøklart skip før avreise/stans av skip etter oppdrag

Tidsbruk: 2-3 timer
Kriterier for bestått: Kontinuerlig vurdering av deltakerne i alle disipliner

D6 kompetansesertifikat utstedes til den som er fylt 18 år, har gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip, har minimum Short Range Certificate (SRC/VHF) og godkjent sikkerhetsopplæring for mindre skip og har enten godkjent eksamen eller 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål som gir grunnlag for å søke ut kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 – D6 via Sjøfartsdirektoratet.

Skal du være skipsfører på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart må du ha fylt 20 år og ha minst 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer som ansvarshavende vaktoffiser.

Vi tilbyr også VHF Nettkurs og Sikkerhetsopplæring for mindre skip om du skulle trenge det for å få utstedt ditt sertifikat.

D6 begrenset med 5 års fartstid opptjent etter 01.01.2015

Om man har opptjent 5 års fartstid etter 01.01.2015 trenger man bare å gjennomføre en praktiske prøve for å kunne søke ut D6 begrenset. D6 begrenset gir førerrettighet på fartøy opp til 15 meter.

Ta kontakt for et tilbud på D6 Praktisk prøve

Kursinnhold: Praktisk prøve

Type læring Hovedemner Delemner
Praktisk prøve Navigasjonshjelpemidler • GPS
• Elektroniske kart
• Radar
• Elektronisk kompass
• AIS
• Ekkolodd
• Logg
• Autopilot
Praktisk prøve Sjøklart skip • Fartøybehandling, ankring og fortøyning
• Manøvrering, samvirking mellom ror og propell
• Føring av skip om dag/natt
Praktisk prøve Sjøveisregler • Føre skip sikkert både for seg selv og andre
Praktisk prøve Rutiner før avgang og etter ankomst • Sjøklart skip før avreise/stans av skip etter oppdrag

Tidsbruk: 8 timer
Kriterier for bestått: Deltakeren vil motta digitalt diplom ved gjennomført e-læringskurs

Anbefalt Oppfriskningskurs

For å sikre at deltakerne får hevet sin kompetanse og får en faglig sterk opplæring for å få utstedt sertifikatet har vi utviklet et oppfriskningskurs til D6. Oppfriskningskurset gjennomføres som e-læring før den praktiske prøven. Det er ikke et krav at man gjennomfører oppfriskningskurset når man har fartstid, men vi anbefaler på det sterkeste at man gjør dette for å friske opp sine kunnskaper før den praktiske prøven. Teoridelen vil ikke bli gjennomgått ved øvelsene da det er forventet at man har denne kunnskapen fra før.

Kjøp kurset her

Kursinnhold: Oppfriskningskurs

Type læring Hovedemner Delemner
E-læring Navigasjonshjelpemidler • GPS
• Elektroniske kart
• Radar
• Elektronisk kompass
• AIS
• Ekkolodd
• Logg
• Autopilot
E-læring Sjøklart skip • Fartøybehandling, ankring og fortøyning
• Manøvrering, samvirkning mellom ror og propell
• Føring av skip om dag/natt
E-læring Sjøveisregler • Føre skip sikkert både for seg selv og andre
E-læring Rutiner før avgang og etter ankomst • Sjøklart skip før avreise/stans av skip etter oppdrag

Tidsbruk: 8 timer.
Merk: Vi gjør oppmerksom på at timetallene ovenfor er estimerte timer og tidsbruk kan variere mye fra deltaker til deltaker.

Ved bestått praktisk prøve utstedes vitnemål som gir grunnlag for å søke ut kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 – D6 Begrenset via Sjøfartsdirektoratet.

For utstedelse av sertifikat må man ha fylt 18 år, ha helseerklæring (gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege), 5 års arbeidserfaring på skip største lengde 8 meter eller mer i fartsområde liten kystfart opptjent etter 1. januar 2015, radiosertifikat (minimum SRC) og sikkerhetsopplæring (minimum godkjent sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip).

Vi tilbyr også VHF Nettkurs og Sikkerhetsopplæring for mindre skip om du skulle trenge det for å få utstedt ditt sertifikat.

Fiskeskipper klasse C og Fritidsskipper (D5L)

Om du er innehaver av fiskeskippersertifikat klasse C eller fritidsskippersertifikatet (D5L) og er fylt 18 år, har gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip, har radiosertifikat (minimum SRC) og godkjent sikkerhetsopplæring for mindre skip, må du enten ha gjennomført godkjent praktisk prøve eller ha 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer, for å søke ut D6 kompetansesertifikat direkte med Sjøfartsdirektoratet.

Om du ikke har fartstid og trenger praktisk prøve tilbyr vi et oppfriskende teorikurs før gjennomføringen av denne. Oppfriskningskurset er ikke obligatorisk, men vi anbefaler likevel på det sterkeste at alle gjennomfører det for å friske opp sine kunnskaper før den praktiske prøven. Teorien vil ikke bli gjennomgått i den praktiske delen da det er forventet at deltakerne har denne kunnskapen fra før. Se tabellene ovenfor for innhold i oppfriskningskurset og den praktiske prøven. 

Ta kontakt med oss på e-post post@ask-elearning.net om du ønsker å bestille D6-kurs eller trykk her!

Se emneplanen til D6-kurset på Sjøfartsdirektoratet sin side her