Det finnes flere måter å oppnå kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6) på. Vi har laget egne skreddersydde løp til sertifikatet, basert på ulike utgangspunkt. Uavhengig om du har fartstid, forkunnskap eller ikke, finnes det et tilrettelagt opplæringsløp for deg.

Nedenfor ser du en figur som viser de forskjellige opplæringsløpene.

Hvis man skal være skipsfører, trenger man også kurs i løfteoperasjon og ankerhåndtering og slep. Begge disse blir tilgjengelige som e-læringskurs på nettsiden.

Dekksoffiser klasse 6 – D6 uten fartstid

Kurset består av en e-læringsdel og en praktisk del. E-læringsdelen inneholder fire kapitler, kapitteltester og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en oversikt over læringsutbytte. På denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset. Det er viktig å sette av god tid til å gjennomføre denne delen for å få god kontroll over fagstoffet.

Underveis i e-læringsdelen blir det arrangert obligatoriske digitale samlinger for å gå gjennom fagstoff, spørsmål og oppgaveløsning. Om det skulle dukke opp spørsmål underveis, tilbys det supporthjelp per telefon og e-post. Det er også fordelaktig at man skriver ned spørsmål til de obligatoriske samlingene. De digitale samlingene blir gjennomført av vår samarbeidspartner Sikkerhetssenteret i Måløy. 

Den praktiske delen av kurset, bestående av praktiske øvelser, eksamen og praktisk prøve kan gjennomføres på to måter. Enten på avtalt lokasjon med kundens arbeidsbåt eller med vår samarbeidspartner Sikkerhetssenteret i Måløy (SIM) og gjennomføres i Måløy. 

Innhold i kurset:

* Vi gjør oppmerksom på at timetallene ovenfor er estimerte timer og det kan variere mye fra deltaker til deltaker hvor lang tid de vil bruke for å tilegne seg nødvendig kunnskap.

D6 kompetansesertifikat utstedes til den som er fylt 18 år, har gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip, har minimum Short Range Certificate (SRC/VHF) og godkjent sikkerhetsopplæring for mindre skip og har enten godkjent eksamen eller 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer.

Ved bestått eksamen utstedes vitnemål som gir grunnlag for å søke ut kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 – D6 via Sjøfartsdirektoratet.

Skal du være skipsfører på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart må du ha fylt 20 år og ha minst 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer som ansvarshavende vaktoffiser.

Vi tilbyr også VHF Nettkurs og Sikkerhetsopplæring for mindre skip om du skulle trenge det for å få utstedt ditt sertifikat.

Dekksoffiser klasse 6 – D6 begrenset med 5 års fartstid opptjent etter 01.01.2015

Om man har opptjent 5 års fartstid etter 01.01.2015 kan man søke D6 begrenset som gir førerrettighet på fartøy opp til 15 meter. Kurset er tilpasset teoretisk og praktisk opplæring, slik at deltakerne får hevet sin kompetanse og får en faglig sterk opplæring for å få utstedt sertifikat.

Teoridelen tar man som e-læring før praktisk prøve gjennomføres. Det er ikke et krav at man tar teoridelen når man har arbeidserfaring, men vi anbefaler på det sterkeste at alle gjennomfører dette for å friske opp sine kunnskaper før den praktiske prøven. Teoridelen vil ikke bli gjennomgått ved øvelsene da det er forventet at man har denne kunnskapen fra før.

Innhold i kurset:

* Vi gjør oppmerksom på at timetallene ovenfor er estimerte timer og det kan variere mye fra deltaker til deltaker hvor lang tid hun/han vil bruke for å tilegne seg nødvendig kunnskap.

Ved bestått praktisk prøve utstedes vitnemål som gir grunnlag for å søke ut kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 – D6 Begrenset via Sjøfartsdirektoratet.

For utstedelse av sertifikat må man ha fylt 18 år, ha helseerklæring (gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege), 5 års arbeidserfaring på skip største lengde 8 meter eller mer i fartsområde liten kystfart opptjent etter 1. januar 2015, radiosertifikat (minimum SRC) og sikkerhetsopplæring (minimum godkjent sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip).

Vi tilbyr også VHF Nettkurs og Sikkerhetsopplæring for mindre skip om du skulle trenge det for å få utstedt ditt sertifikat.

 

Fiskeskipper klasse C og Fritidsskipper (D5L)

Om du er innehaver av fiskeskippersertifikat klasse C eller fritidsskippersertifikatet (D5L) og er fylt 18 år, har gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip, har radiosertifikat (minimum SRC) og godkjent sikkerhetsopplæring for mindre skip, må du enten ha gjennomført godkjent praktisk prøve eller ha 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer, for å søke ut D6 kompetansesertifikat direkte med Sjøfartsdirektoratet.

Om du ikke har fartstid og trenger praktisk prøve er det ikke et krav at man tar teoridelen. Vi anbefaler likevel på det sterkeste at alle gjennomfører et mindre teorikurs for å friske opp sine kunnskaper før den praktiske prøven. Teorien vil ikke bli gjennomgått i den praktiske delen da det er forventet at deltakerne har denne kunnskapen fra før. Se tabellene ovenfor for innhold i teorikurset og den praktiske prøven. 

Ta kontakt med oss på e-post post@ask-elearning.net om du ønsker å bestille kurs eller trykk her

Se emneplanen til D6-kurset på Sjøfartsdirektoratet sin side her