Hvordan oppnå kompetansesertifikat Dekksoffiser klasse 6 (D6)?

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Fra 1. januar 2024 skal skipsførere på lasteskip med største lengde 8 meter eller mer ha nytt kompetansesertifikat; dekksoffiser klasse 6 eller høyere kompetansesertifikat. Du kan lese mer om denne endringen her. 

Det finnes flere måter å oppnå kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6) på:

  • Dekksoffiser klasse 6 under 15 meter
  • Dekksoffiser klasse 6 under 24 meter
  • Dekksoffiser klasse 6 Begrenset under 15 meter (via overgangsordning til 31.12.2023)
  • Dekksoffiser klasse 6 under 24 meter (via overgangsordning til 31.12.2023)

Vi har laget egne skreddersydde løp til sertifikatet, se oversikt lenger nede i artikkelen.

Ytterligere vilkår

Felles for alle utdanningsløpene er at det er ytterligere vilkår som må være oppfylt for å få utstedt D6 sertifikat. 
Disse er:

  • ha fylt 18 år
  • ha gyldig helseerklæring
  • ha minimum Short Range Certificate (SRC)
  • ha minimum godkjent Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

Tilleggskrav

Hvis man skal være skipsfører på lasteskip med lengde under 24 meter som skal delta i ankerhåndtering og slep eller løfteoperasjoner er det også kommet andre tilleggskrav. Man trenger da fra 1.januar 2024 kurs i løfteoperasjoner og/eller ankerhåndtering og slep. Begge disse kursene er tilgjengelige som e-læringskurs på nettsiden.

Dekksoffiser klasse 6 (D6) under 15 meter

De som skal være skipsførere på skip under 15 meter og som ikke har D5L, Fiskeskippersertifikat klasse C eller 5 års arbeidserfaring etter 01.01.15, må ta en D6-utdanning for å kvalifisere seg til sertifikatet. Denne kan gjennomføres når deltakeren har gyldig helseerklæring, radiosertifikat og godkjent sikkerhetsopplæring. Når utdanningen er gjennomført må deltakeren enten ha 12 måneders fartstid eller godkjent praktisk prøve for å kunne søke ut sertifikatet. Les mer om D6-utdanningen og praktisk prøve nedenfor. 

D6 under 15 meter

*12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer. 

Dekksoffiser klasse 6 (D6) under 24 meter

Dette løpet er for de som skal være skipsførere på skip under 24 meter og som ikke har D5L eller Fiskeskippersertifikat klasse C. I tillegg til å gjennomføre løpet som vist ovenfor må vedkommende ha fylt 20 år og ha minst 12 måneders fartstid.

D6 under 24 meter

*Skal du være skipsfører på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart må du ha fylt 20 år og ha minst 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer i sertifikatpliktig stilling.

D6-utdanning

D6-utdanningen til kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 består av en e-læringsdel og en praktisk del. E-læringsdelen inneholder fire kapitler, kapitteltester og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en oversikt over læringsutbytte. På denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset. Det er viktig å sette av god tid til å gjennomføre denne delen for å få god kontroll over fagstoffet. Underveis i e-læringsdelen blir det arrangert digitale samlinger for å gå gjennom fagstoff, spørsmål og oppgaveløsning. Om det skulle dukke opp spørsmål tilbyr vi support per telefon og e-post.  

Den praktiske delen av kurset (praktiske øvelser, eksamen og praktisk prøve) kan gjennomføres på to måter; på avtalt lokasjon med kundens arbeidsbåt eller med vår samarbeidspartner Sikkerhetssenteret i Måløy (praksisen gjennomføres da i Måløy). 

D6-utdanningen til kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 består av en e-læringsdel og en praktisk del. E-læringsdelen inneholder fire kapitler, kapitteltester og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en oversikt over læringsutbytte. På denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset. Det er viktig å sette av god tid til å gjennomføre denne delen for å få god kontroll over fagstoffet. Underveis i e-læringsdelen blir det arrangert digitale samlinger for å gå gjennom fagstoff, spørsmål og oppgaveløsning. Om det skulle dukke opp spørsmål tilbyr vi support per telefon og e-post.  

Den praktiske delen av kurset (praktiske øvelser, eksamen og praktisk prøve) kan gjennomføres på to måter; på avtalt lokasjon med kundens arbeidsbåt eller med vår samarbeidspartner Sikkerhetssenteret i Måløy (praksisen gjennomføres da i Måløy). 

Faginnhold:

Type læring Hovedemner Delemner Tidsbruk*
E-læring Navigasjon • Navigasjon
• Navigasjonshjelpemidler
• Sjøveisregler og brovakthold
30 timer
Digital samling for gjennomgang,
opplæring, problemløsning og spørsmål
E-læring Stabilitet • Stabilitet
• Lastelære
8 timer
Digital samling for gjennomgang,
opplæring, problemløsning og spørsmål
E-læring Operasjonell ledelse • Lover, regler og forskrifter
• Internasjonale konvensjoner
3 timer
E-læring Teknologi/motorlære • Fremdriftsmaskineri
• Elektriske anlegg
• Tekniske installasjoner
4 timer
Øvelser Praktisk læring • Bruk av navigasjons-
hjelpemidler under seilas
• Klargjøring, manøvrering og sikker seilas
20 timer
(2 dager)
Eksamen Navigasjon
Stabilitet
Operasjonell ledelse
Teknologi/motorlære
16 timer
(2 dager)
Praktisk prøve Se neste tabell Individuelt

Praktisk prøve

Den praktiske prøven kan gjennomføres på avtalt lokasjon, om bord i kundens arbeidsbåt. På denne måten kan ansatte få trene på utstyr de kjenner til og skal bruke i arbeidshverdagen. Geografisk lokasjon kan tilpasses etter kundens ønsker og behov. Dette bidrar til en mer effektiv gjennomføring, mindre reisetid for deltakere, reduserte kostnader og mer miljøvennlige løsninger. Den praktiske prøven kan også gjennomføres i Måløy, hos Sikkerhetssenteret i Måløy. 

Ved bestått praktisk prøve utstedes vitnemål som gir grunnlag for å søke ut kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6.

Faginnhold:

Type læring Hovedemner Delemner
Praktisk prøve Navigasjonshjelpemidler • GPS
• Elektroniske kart
• Radar
• Elektronisk kompass
• AIS
• Ekkolodd
• Logg
• Autopilot
Praktisk prøve Sjøklart skip • Fartøybehandling, ankring og fortøyning
• Manøvrering, samvirking mellom ror og propell
• Føring av skip om dag/natt
Praktisk prøve Sjøveisregler • Føre skip sikkert både for seg selv og andre
Praktisk prøve Rutiner før avgang og etter ankomst • Sjøklart skip før avreise/stans av skip etter oppdrag

Dekksoffiser klasse 6 (D6) begrenset – Overgangsordning til 31.12.2023

Om man har opptjent 5 års arbeidserfaring etter 01.01.2015 trenger man bare å gjennomføre en praktiske prøve for å kunne søke ut D6 begrenset. D6 begrenset gir førerrettighet på fartøy opp til 15 meter. For de som vil benytte seg av denne ordningen og da gjennomføre praktisk prøve, anbefales det i tillegg å gjennomføre et oppfriskningskurs. Dette for å sikre at deltakerne innehar kunnskapen som kreves til praktisk prøve. Du kan lese mer om oppfriskningskurset lenger nede i artikkelen. 

D6 Begrenset overgangsordning

Dekksoffiser klasse 6 (D6) under 24 meter – Overgangsordning til 31.12.2023

Om du er innehaver av fiskeskippersertifikat klasse C eller fritidsskippersertifikatet (D5L) og i tillegg oppfyller de ytterlige kravene nevnt ovenfor, må du enten ha gjennomført praktisk prøve eller ha 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer, for å søke ut D6 kompetansesertifikat. For de som skal gjennomføre praktisk prøve, anbefales det i tillegg å gjennomføre et oppfriskningskurs. Dette for å sikre at deltakerne innehar kunnskapen som kreves til praktisk prøve. Du kan lese mer om oppfriskningskurset lenger nede i artikkelen. 

D6 under 24 meter overgangsordning

Oppfriskningskurs

For å sikre at deltakerne får hevet sin kompetanse og får en faglig sterk opplæring for å få utstedt sertifikatet, har vi utviklet et oppfriskningskurs til D6. Oppfriskningskurset gjennomføres som e-læring før den praktiske prøven. Det er ikke et krav at man gjennomfører oppfriskningskurset, men vi anbefaler på det sterkeste at man gjør dette for å friske opp sine kunnskaper før den praktiske prøven. Kurset er et rent e-læringskurs, og kan gjennomføres når og hvor en måtte ønske, forutsatt at en har tilgang til internett. 

Gjennom dette kurset vil en repetere emner som er direkte knyttet til disiplinene deltakerne skal vurderes i ved gjennomføring av en praktisk prøve. Skulle det dukke opp spørsmål underveis tilbys både teknisk og faglig support.

Faginnhold:

Type læring Hovedemner Delemner
E-læring Navigasjonshjelpemidler • GPS
• Elektroniske kart
• Radar
• Elektronisk kompass
• AIS
• Ekkolodd
• Logg
• Autopilot
E-læring Sjøklart skip • Fartøybehandling, ankring og fortøyning
• Manøvrering, samvirkning mellom ror og propell
• Føring av skip om dag/natt
E-læring Sjøveisregler • Føre skip sikkert både for seg selv og andre
E-læring Rutiner før avgang og etter ankomst • Sjøklart skip før avreise/stans av skip etter oppdrag

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du ønsker å bestille D6-kurs eller har spørsmål om de ulike utdanningsløpene.