Company Security Officer (CSO) – ISPS e-læringskurs lansert.

Kurset CSO gjennomføres digitalt uten krav til fysisk oppmøte. Enklere enn det blir det ikke!

ISPS-koden krever at rederier har kvalifisert personell som kan håndtere sikkerhetstrusler og sørge for at passende sikkerhetstiltak er på plass, både på land og om bord. Vårt kurs gir den nødvendige opplæringen og sertifiseringen en trenger for å møte disse kravene.

Ved bruk av e-læring kan en kan ta kurset når og hvor det passer hver enkelt best. Etter bestått eksamen vil det digitale sertifikatet ligge tilgjengelig for nedlasting på kursdeltakerens profil.

Kurset passer for personell som er ansvarlig for, eller arbeider med, sikkerhet i rederier. Dette gjelder først og fremst selskapets sikkerhetsansvarlige (Company Security Officer – CSO), men dette er også viktig kompetanse for kvalitetsledere, operasjonsledere, nautiske og tekniske sjefer, interne revisorer og kapteiner.