ASK eLearning

ASK Gruppen søker instruktører

ASK Gruppen gjennomfører opplæring og trening for tusenvis av deltakere på flere lokasjoner world-wide innen maritim virksomhet, havbruksnæring, olje- og gassindustri og landbasert industri. Gruppen er i sterk vekst og vi søker etter: Instruktører - Oppdragsbasert til fagområdene D6 og redningsfarkoster ASK Gruppen søker etter instruktører som kan arbeide frilans. Oppdragene vil variere i lengde og vil blant annet bestå av reiseoppdrag i Norge, om ...

Maritime batterisystemer

Maritime batterisystemer. Det er en viktig forutsetning at den som skal betjene, utføre inspeksjon eller vedlikeholde maritime batterisystemer (kjemisk lager for energi) får tilstrekkelig med opplæring. Vi tilbyr nå e-læringskurset maritime batterisystemer som gir opplæring innen dette. Her får du en innføring i batterikjemi, batterioppbygging, batterihelse, batterisystemer og farer knyttet til batterier som f.eks. brann, TR og gassutvikling for å nevne noen. Kurset tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav til opplæring ...

Kurs om ammoniakk som kjølemedium i fryseanlegg på fiskefartøy

Ammoniakk som kjølemedium i fryseanlegg på fiskefartøy ASK eLearning tilbyr nå kurs for de som arbeider om bord fartøy med fryseanlegg som bruker ammoniakk som kjølemedium. Dette kurset gir en innføring i ammoniakk og tar for seg hvordan besetningen om bord kan forholde seg til ammoniakk på en sikker måte. Man lærer blant annet om ammoniakkens virkemåte, ulike faremoment, entring av lukkede rom, førstehjelp ved ulike typer eksponering ...

Kurspakke for havbruksnæringen

På jakt etter kurs for havbruksnæringen? Foto: aquatarkus / iStock Basert på de nye kravene fra Sjøfartsdirektoratet har vi har satt sammen en totalpakke med kurs for mannskap på skip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart. Kursene kombinerer e-læring og praktiske øvelser, for å effektivisere og forenkle opplæringen. Kurspakken består av: Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip VHF Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6) ...

Kurs i Maritime Cyber Security Awareness

Vet du hvilke farer som venter ved bruk av internett? Nettsikkerhet er av økende viktighet for maritime næringer. Teknologiske utviklinger skjer raskere enn før, noe som medfører nye trusler mot selskaper og rederier. Ta kurs i Maritime Cyber Security Awareness for å sørge for en sikker drift! Ved å gjennomføre kurset i Maritime Cyber Security Awareness lærer en om hvilke trusler nettverkene står ovenfor, farene ved eventuelle sikkerhetsbrudd og ...

Assessor til praktisk prøve for D6-sertifikat

Book en assessor til D6 praktisk prøve Har du ansatte som trenger å formalisere sin erfaring for å få godkjent kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6 (D6)? Vi har godkjente assessorer som tar på seg oppdrag i hele Norge. Frem til 31.12.2023 har Sjøfartsdirektoratet godkjent en overgangsordning hvor de som er kvalifisert kan få utstedt D6 kompetansesertifikat kun ved å gjennomføre praktisk prøve. Deltakere med følgende forkunnskap kvalifiserer seg til ...

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH)

Nettkurs om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH) for arbeidstakere på skip ASH-kurset er rettet mot verneombud/hovedverneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg og dekker kravene definert av Sjøfartsdirektoratet. Kurset tilsvarer 40-timers klasseromskurs og inneholder blant annet emner om regelverk, verneutstyr, biologiske faktorer og psykososialt arbeidsmiljø. Kurset er lettfattelig og interaktivt, hvor bilder, videoer og animasjoner sørger for god læring! Ved å gjennomføre kurs digitalt, opplever deltakerne en mer fleksibel og ...

Møt oss på Aqua Nor 2021

Vi er utstiller på årets Aqua Nor-messe og gleder oss i år litt ekstra til messen, da vi etter lange perioder med hjemmekontor og Teams-møter endelig kan treffe kunder og samarbeidspartnere fysisk igjen. Aqua Nor har samlet folk fra havbruksnæringen i over 40 år og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Det er på Aqua Nor 2021, til tross for omstendighetene, ventet like mange utstillere som tidligere ...

IKT-ansvarlig, utvikling og drift

ASK eLearning AS utvikler digitale løsninger for fremtidsrettet undervisning gjennom skybaserte løsninger som innbefatter LMS, kursadministrasjonsprogram og integrasjoner (API’er) mot kunder, leverandører og offentlige etater. Vi søker nå etter IKT-ansvarlig, utvikling og drift. Fast ansettelse i 100 % stilling. Arbeidssted er ved ASK Gruppen sitt hovedkontor i Larsgården, Ålesund. Arbeidsområder • Utvikling. etablering og drift av interne datasystem • Service og oppfølging av eksisterende datasystem • Deltakelse i nye ...

Kursutvikler e-læring (freelance)

Kursutvikler freelance ASK eLearning søker kursutvikler og ønsker å samarbeide med personer som kan ta på seg freelance oppdrag innenfor kursutvikling, og da hovedsakelig e-læringskurs. Fortrinnsvis ønsker vi å inngå avtaler med personer som har kjennskap til eller tilgang til fagekspertise innenfor følgene områder: Havbruk, inkludert brønnbåt, servicefartøy, oppdrettsanlegg, fiskeforedling og fiskevelferd. Maritim næring, STCW code, ISPS, ISM og ASH, men andre fagområder kan også være aktuelle. Oppdragene ...

Gå til toppen