ASK Gruppen lanserer nytt IKT-system

I løpet av sommeren innfører alle selskapene i ASK Gruppen et nytt skybasert IKT-system. Dette vil være med på å effektivisere våre kunder sin hverdag med hensyn til bestillinger, kompetanseoversikt, planlegging av opplæring, oversikt over historikk og tilgang til kursbevis.

Dette gjelder for hele vår kursportefølje; kurs i klasserom, e-læring, praktiske øvelser, opplæring via nettmøte/video og VR simulator trening.

De første endringene vil være at bestillingsbildet på nettsidene og bekreftelser kommer i ny design.

Vi gleder oss til å iverksette dette sammen med dere.