ASK eLearning

Competence Without Boundaries

ASK Gruppen gjennomfører opplæring og trening for tusenvis av deltakere på flere lokasjoner world-wide innen maritim virksomhet, havbruksnæring, olje- og gassindustri og landbasert industri.

ASK eLearning AS, et selskap i ASK Gruppen, er ansvarlig for gruppens satsing på digital undervisning og er
Norges ledende aktør innenfor digitale opplæringsløsninger innen havbruksnæringen og maritim sektor både nasjonalt og internasjonalt.

Selskapet er i sterk vekst og vi søker etter

PROSJEKTMEDARBEIDER E-LÆRING

ASK eLearning AS utvikler løsninger og gjennomfører digital undervisning for personell gjennom skybaserte løsninger til deltakere world-wide. Eksempel på digitale løsninger er etablering, oppfølging og drift av LMS, TMS, API’er, nettportaler, VR-simulatorer, AR og 360 view.

Arbeidssted er ved ASK Gruppen sitt hovedkontor i Larsgården, Ålesund. Fast ansettelse i 100 % stilling.

Arbeidsområder
• Utvikling av norske og flerspråklige e-læringskurs
• Deltakelse i prosjekter innen digital læring
• Innhenting av fagstoff eksternt og internt
• Koordinere eksterne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt
• Deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjekter innen digital læring
• Delta i vårt support-team

Kvalifikasjoner
• Pedagogisk utdanning og gjerne undervisningserfaring
• Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
• Muntlig og skriftlig flytende norsk og engelsk
• God kjennskap til bruk av dataverktøy, tekst, bildebehandling og gjerne video
• Gode evner til å arbeide både selvstendig og i team
• Lojalitet, initiativ, effektivitet, vilje og evne til utvikling er egenskaper vi setter høyt

Søknadsfrist
Innen 18. februar 2024. Tiltredelse så snart som mulig.
Evt. spørsmål rettes til Thor Sætre 91812480 eller ts@ask-group.net
Søknad og CV sendes til ts@ask-group.net