ASK eLearning

Competence Without Boundaries

ASK Gruppen gjennomfører opplæring og trening for tusenvis av deltakere på flere lokasjoner world-wide innen maritim virksomhet, havbruksnæring, olje- og gassindustri og landbasert industri.

ASK eLearning AS, et selskap i ASK Gruppen, er ansvarlig for gruppens satsing på digital undervisning og er
Norges ledende aktør innenfor digitale opplæringsløsninger innen havbruksnæringen og maritim sektor både nasjonalt og internasjonalt.

Selskapet er i sterk vekst og vi søker etter

Forretningsutvikler/Business Analyst med IT-bakgrunn

ASK eLearning AS utvikler løsninger og gjennomfører digital undervisning for personell gjennom skybaserte løsninger til deltakere world-wide. Eksempel på digitale løsninger er etablering, oppfølging og drift av LMS, TMS, API’er, nettportaler, VR-simulatorer, AR og 360 view.

Arbeidssted er ved ASK Gruppen sitt hovedkontor i Larsgården, Ålesund. Fast ansettelse i 100 % stilling.

Arbeidsområder
• Utvikling og drift av digitale løsninger som nevnt ovenfor
• Være sparringspartner og fagperson for digitalisering både internt og eksternt
• Være koordinator og kontaktperson mellom våre IT-leverandører i Norge/utlandet og ASK eLearning
• Ivareta salgsstøttefunksjon for våre ansatte i markeds- og salgsfunksjoner
• Ivareta drift og oppfølging av etablerte IT-systemer ute hos våre kunder
• Deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjekter innen digital læring
• Være ASK-gruppens spesialist på IT-løsninger
• Reising i inn- og utland må påregnes

Kvalifikasjoner
• Høyere relevant utdanning, gjerne en bachelorgrad innen IT
• Relevant erfaring kan oppveie krav til utdanning
• Genuin interesse og forståelse for å utnytte IT-løsninger til å effektivisere eksterne og interne prosesser
• Muntlig og skriftlig flytende norsk og engelsk
• Gode egenskaper i analytiske problemløsningsmetodikker
• God forståelse for våre kunders behov og prosesser
• Gjerne god kjennskap til bruk av bildebehandling og video
• Gode evner til å arbeide både selvstendig og i team
• Lojalitet, initiativ, effektivitet, vilje og evne til utvikling er egenskaper vi setter høyt

Søknadsfrist
Innen 15. februar 2024. Tiltredelse så snart som mulig.
Evt. spørsmål rettes til Thor Sætre 91812480 eller ts@ask-group.net
Søknad og CV sendes til ts@ask-group.net