Nettkurs om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH) for arbeidstakere på skip

ASH-kurset er rettet mot verneombud/hovedverneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg og dekker kravene definert av Sjøfartsdirektoratet.
Kurset tilsvarer 40-timers klasseromskurs og inneholder blant annet emner om regelverk, verneutstyr, biologiske faktorer og psykososialt arbeidsmiljø.

Kurset er lettfattelig og interaktivt, hvor bilder, videoer og animasjoner sørger for god læring!
Ved å gjennomføre kurs digitalt, opplever deltakerne en mer fleksibel og tilrettelagt læring da kurset kan tas i eget tempo og når det passer deltakeren selv. En sparer i tillegg kostnadene knyttet til reise og opphold.

Jobber du innen havbruk og trenger samme kurs?  
Vi har også utviklet kurset Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. E-læringskurset fokuserer på de arbeidsmiljøutfordringene i havbruksnæringen som Arbeidstilsynet, FHL og Fellesforbundet anser som blant de viktigste.

Foto: Ümit Yıldırım / Unsplash