Vi har nå relansert e-læringskurset Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH) for arbeidstakere på skip.

ASH-kurset er rettet mot verneombud/hovedverneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg og dekker kravene definert av Sjøfartsdirektoratet.
Kurset tilsvarer 40-timers klasseromskurs og inneholder blant annet emner om regelverk, verneutstyr, biologiske faktorer og psykososialt arbeidsmiljø.

Det nye kurset er lettfattelig og interaktivt, hvor bilder, videoer og animasjoner sørger for god læring!
Ved å gjennomføre kurs på e-læring opplever deltakerne en mer fleksibel og tilrettelagt læring da kurset kan tas i eget tempo og når det passer deltakeren selv. En sparer i tillegg kostnadene knyttet til reise og opphold.

Jobber du innen havbruk og trenger samme kurs?  
Vi har også utviklet kurset Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. E-læringskurset fokuserer på de arbeidsmiljøutfordringene i havbruksnæringen som Arbeidstilsynet, FHL og Fellesforbundet anser som blant de viktigste.

Les mer om kurset her

Foto: Ümit Yıldırım / Unsplash