Kurset arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk er for alle som arbeider i havbruksnæringen og vil gi en forståelse på de arbeidsmiljøutfordringene Arbeidstilsynet, FHL og Fellesforbundet anser som blant de viktigste. Stadig dukker det opp nye utfordringer på grunn av teknologisk og strukturell utvikling, og man må kontinuerlig holde fokus i takt med disse utfordringene.

I kurset vil du blant annet lære om organisering og roller for HMS, internkontroll, risikovurdering, forebygging av skader og ulykker, kommunikasjon, arbeid på merd med mer.

Kjøp kurset her.

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk
Foto: Johan Wildhagen / Norges sjømatråd