Loading...
Hjem2022-09-30T13:03:44+01:00

Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6)

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt endringer i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Fra 1.januar 2024 skal skipsførere på de fleste lasteskip med største lengde 8 meter eller mer ha nytt kompetansesertifikat – dekksoffiser klasse 6 eller høyere kompetansesertifikat.

Basert på dette har vi har satt sammen ulike kursløp som kombinerer e-læring og praksis, for å effektivisere og tilrettelegge opplæringen på en best mulig måte.

Les mer

Viderefører midlertidig ordning for fornyelse av norske kompetanse- og ferdighetssertifikat

I forbindelse med COVID-19 pandemien besluttet Sjøfartsdirektoratet at sjøfolk som skulle fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat inntil videre kunne gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring. 29.03.22 besluttet Sjøfartsdirektoratet å videreføre denne midlertidige ordningen. Les mer om dette her. 

Ved å fornye sertifikatene på denne måten får man en utvidet gyldighet inntil 30 måneder. Innen utløpsdato må vedkommende ta et fullverdig oppdateringskurs. Denne ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

Se kursene dette gjelder her.

Aktuelle kurs

(6-2)

Sikringsbevissthet

(6-2)

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH)

For arbeidstakere på skip

Dekksoffiser klasse 6

D6

Cyber Security Awareness

Se alle våre kurs

HVORFOR VELGE E-LÆRING?

FLEKSIBILITET

Muligheten til å tilegne seg kunnskap når det passer den enkelte. Kursfremgangen kan lagres underveis og en kan gjennomføre kurset i flere omganger.

LÆR I EGET TEMPO

Noen tilegner seg kunnskap raskt, mens andre liker muligheten til å repetere. Med e-læring har du anledning til å lære slik det passer deg.

ALLTID OPPDATERT

Siden e-læringen er digital, lar den seg raskt og enkelt oppdatere når gjeldende lovverk endres. Man får derfor raskt tilgang til oppdatert kunnskap.

REDUSERTE KOSTNADER

Ved å ta i bruk e-læring kutter man antall dager på kurssenter, noe som også gjør at en reduserer kostnader knyttet til reise og opphold. 

Blogg

Se alle blogginnlegg
Go to Top